artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 96/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.