artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 113/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 112/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 158 w Witkowicach.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 111/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.