artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 123/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 rok.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 122/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 121/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: stosowania instrukcji użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Opolu.