artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 128/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garnek ul. Mokra 7.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 127/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 126/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 124/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.