artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 2731 w Garnku ul. Mokra.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice 2009r

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2009.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 2200 w Skrzydlowie przy ul. Głównej.