artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony stawów gminnych.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 2543 w Skrzydlowie.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Kłomnicach.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.