artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 88/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 87/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: opracowania programów szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 86/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2009r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali socjalnych w budynku miejscowości Garnek ul. Główna 5d.