artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 133/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowie.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 132/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 131/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 130/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany do zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 45/203 z dnia 02.07.2003 roku w sprawie Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 129/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.