artykuł nr 1

Uchwała Nr 238/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 237/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Uchwała Nr 236/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 228/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 235/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektów w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 5

Uchwała Nr 234/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.