artykuł nr 31

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS...

p.n. „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Chorzenalia 2009- święto małych społeczności w sołectwie Chorzenice ”

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice 15.05.2009

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia...

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 22 maja...

o wydaniu decyzji nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przewidzianej do realizacji w Chorzenicach

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

O wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1031S oraz drogi powiatowej nr 1032S...

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice 13.05.2009

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zwalniającego Gminę Kłomnice z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice