artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 12...

Z DN. 12 października 2009rDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)

artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 08...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/298/2009 z dnia 28 lipca 2009r. wyznaczającego Wójta Gminy Kruszyna do załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Adamów, Witko wice...

artykuł nr 18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 01...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/298/2009 z dnia 28 lipca 2009r. wyznaczającego Wójta Gminy Kruszyna do załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Adamów, Witko wice...

artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 01...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/298/2009 z dnia 28 lipca 2009r. wyznaczającego Wójta Gminy Kruszyna do załatwienia sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Adamów, Witko wice...

artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 24...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/348/2009 zawiadamiam...