artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Łąkowej i Leśnej w miejscowości Zberezka

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Łąkowej i Leśnej w miejscowości Zberezka,

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

o wszczęcoiu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice,

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN.26.11.2009

związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kłomnice niniejszym informuję, że na terenie wsi: Adamów, Bartkowice, Chmielarze, Chorzenice, Garnek, Karczewice, Kłomnice, Konary, Kuźnica, Lipicze, Michałów, Nieznanice, Pacierzów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Rzerzęczyce, Sk...

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Żabiej w miejscowości Adamów.