artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 29...

o wydaniu decyzji na temat ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Polnej

artykuł nr 22

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA...

p.n. ?Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.?

artykuł nr 23

INFORMACJA

dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2008"