artykuł nr 11

INFORMACJA dotycząca rozstrzygnięcia otwartego...

p.n. ? Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Chorzenalia 2008- święto małych społeczności w sołectwie Chorzenice ?

artykuł nr 12

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS...

p.n "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w sołectwie Pacierzów w roku 2008"

artykuł nr 13

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS...

p.n "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w sołectwie Kłomnice w roku 2008"

artykuł nr 14

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY ...

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) oraz Uchwały Nr 79/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kłomnice z

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 15...

O wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą