artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nakładającym raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie polegające na przebudowie uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK ? 91

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Dot. wszczęcia postępowania na przedsięwzięcie polegające na przebudowie uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK ? 91 Zberezka ? Zawada i nr 1032 S ? Zawada-Konary-Pacierzów.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

W sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

W sprawie wydana decyzja nr: 1/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka sieci wodociągowej w ulicy o numerze ewidencyjnym 9758, na działkach o numerach ewidencyjnych 9758 i 9756 w miejscowości Rzerzęczyce.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

Dotycząca wydania decyzji nr: 2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Bagnistej