artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 188/1 w Zdrowej.