artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stefana w Skrzydlowie.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 100/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.