artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 107/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży działki nr 1/6 o pow.0,0115 ha położonej w Kłomnicach.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.