artykuł nr 91

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

artykuł nr 92

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia stawki z tytułu wynajmu sali konferencyjnej.

artykuł nr 93

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 94

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: realizacji i finansowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 w Zespołach Szkół na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 95

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.