artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku w miejscowości Zawada ul. Szkolna 2.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 44a/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży budynku mieszkalnego w Konarach na rzecz dotychczasowych najemców

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych