artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 47/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku ?Zespół Gminny Nr 2? w Kłomnicach. ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Kłomnicach.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.