artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Beaty Wyrwał ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kłomnicach ? Janaszów.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego