artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 69/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 33/01 z dnia 20.12.2001r. w sprawie Zakładowego planu kont.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 197/2 w Chmielarzach.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnych położonych w Konarach.