artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 119/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w miejscowości Kłomnice ul. Częstochowska 3.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 117/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 116/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 63/3 w Michałowie.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach