artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 124/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń zaadoptowanych na strażnicę OSP Konary.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia pomieszczenia na potrzeby Urzędu Gminy.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009"

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.