artykuł nr 41

Uchwała Nr 122/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 121/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 43

PROTOKÓŁ Nr XVIII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 7.08.2008r

artykuł nr 44

Uchwała Nr 120/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu ?E - Powiat Częstochowski"

artykuł nr 45

Uchwała Nr 119/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu