artykuł nr 36

Uchwała Nr 127/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

artykuł nr 37

Uchwała Nr 126/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku polegającej na likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Pławnie.

artykuł nr 38

Uchwała Nr 125/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 124/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchylenia uchwał.

artykuł nr 40

Uchwała Nr 123/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości.