artykuł nr 26

Uchwała Nr 136/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Gminy Kłomnice na lata 2008-2009

artykuł nr 27

Uchwała Nr 135/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

artykuł nr 28

Uchwała Nr 134/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przedłużenia umów dzierżaw.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 133/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Kłomnice oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 132/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.