artykuł nr 6

Uchwała Nr 154/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

artykuł nr 7

Uchwała Nr 153/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 152/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 9

Uchwała Nr 151/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków so

artykuł nr 10

Uchwała Nr 150/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.