artykuł nr 31

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2007”.

artykuł nr 32

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW...

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Kłomnicach aplikacje przysłało 4 kandydatów....