artykuł nr 26

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 5 marca...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r) zawiadamiam że na wniosek P. Jarosława Łapety Prezesa OSP Zdrowa, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji

artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 19...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek P. mgr. inż. arch. Małgorzaty Gołąbek występującej w imieniu

artykuł nr 28

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW...

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSP.DS.KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WYMIARÓW PODATKÓW W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE Kłomnice 16 luty 2007r.

artykuł nr 29

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na Podinspektora ds. księgowości podatkowej i wymiarów podatków

artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...

a podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Kłomnicach Nr 275/XXX/02 z dnia 13.08.2002 roku zawiadamiam o wyłożeniu do p