artykuł nr 21

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 98

artykuł nr 22

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.”

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Obwieszczenie

artykuł nr 24

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kłomnice

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice,z dnia...

Obwieszczenie