artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 20...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego

artykuł nr 2

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ...

p.n. "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2008"

artykuł nr 3

obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kłomnice przy ulicy Południowej, Wrzosowej, Brzozowej i Sosnowej

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 23...

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Garnek

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowia kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w Kłomnicach przy ul. Południowej, Brzozowej, Wrzosowej i Sosnowej ? gmina Kłomnice