artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 95/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 94/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Karczewicach przy ul. Nadrzecznej.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 93/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny na rzecz gminy działek położonych w Rzerzęczycach.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 91/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu do realizacji ćwiczeń obronnych w dniach 20.09.2007r.