artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych i rozpoczętych inwestycji

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 112/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 111/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.