artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 130/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

dotyczące zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 45/2003 z dnia 02.07.2003 r w sprawie Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 129/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.