artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 90/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 89/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Moniki Kobiałki ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 88/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 41/2007 z dnia 27.03.2007r w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w rzekach Małych.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 86/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży budynku mieszkalnego w Konarach na rzecz dotychczasowych najemców.