artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi Gminy Kłomnice przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 86/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 85/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjny

artykuł nr 4

Uchwała Nr 84/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków s

artykuł nr 5

Uchwała Nr 83/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.