artykuł nr 1

W załącznik znajduje się plan rozwoju lokalnego.
(Po zapisaniu pliku na dysku lokalnym należy go uruchomić w celu rozpakowania plików .doc.)