artykuł nr 21

Zarządzenie nr 120/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Kłomnicach.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 119/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia działki pod urządzenie drogi łączącej ul. Nową z ul. Południową w Garnku.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 118/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu do realizacji ćwiczeń obronnych w dniach 12-13.10.2006r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 117/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 116/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wszczęcia postępowania sprawdzającego przewidzianego dla kandydatów na Pełnomocników do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.