artykuł nr 16

Zarządzenie nr 125/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 124/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 123/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 33/01 z dnia 20.12.2001r., zał. Nr 1 dotyczącego wprowadzenia do stosowania Zakładowego Planu Kont, a mianowicie:

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 122/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Kłomnicach.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 121/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego.