artykuł nr 11

Zarządzenie nr 129/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 131/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice; - opróżniania zbiornikó

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 128/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2007 rok

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 127/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : wynajmu części holu w piwnicy w budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 126/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert.