artykuł nr 66

Zarządzenie nr 77/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Anny Ściążko ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 76/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana mgr ks. Marka Szumilasa ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 75/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Aldony Chrząstek ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 74/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Olgi Gonery ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 73/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Marioli Wołek ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.