artykuł nr 56

Zarządzenie nr 87/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : wynajmu części dachowej w celu zamontowania masztu oraz wydzierżawienia działek rolnych w Garnku i działki pod działalność handlowo-gastronomiczną w drodze pisemnych przetargów ofert.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 86/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 85/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola w Kłomnicach

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 84/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w Garnku” realizowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego &#

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 83/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2006r.