artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zarządzenie nr 139/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.12.2006r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 139/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 138/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 137/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 136/2006 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.