artykuł nr 26

Uchwała Nr 316/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

artykuł nr 27

Uchwała Nr 315/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały nr 205/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Kłomnicach.

artykuł nr 28

Uchwała Nr 314/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół w Rzerzęczycach.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 313/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały nr 203/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Kłomnicach.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 312/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXII/05 RADY GMINY KŁOMNICE dotyczącej gromadzenia dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Rzerzęczycach.