artykuł nr 21

Uchwała Nr 321/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie p.n. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 22

Uchwała Nr 320/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zad. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kłomnicach”

artykuł nr 23

Uchwała Nr 319/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS w Kłomnicach.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 318/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 25

Uchwała Nr 317/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.