artykuł nr 16

Uchwała Nr 3/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 17

Uchwała Nr 4/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 18

Uchwała Nr 2/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 19

Uchwała Nr 1/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

artykuł nr 20

Uchwała Nr 322/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r, w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za, usługi.