artykuł nr 11

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

artykuł nr 12

Uchwała Nr 8/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 7/II/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

artykuł nr 14

Uchwała Nr 5/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 6/I/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.