artykuł nr 56

Uchwała Nr 287/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 279/XXX/2006 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2006r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kłomnice.

artykuł nr 57

Uchwała Nr 286/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 58

Uchwała Nr 285/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zad. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kłomnicach"

artykuł nr 59

Uchwała Nr 284/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2008

artykuł nr 60

Uchwała Nr 283/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.